Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за използването и ползата от операциите по дългосрочно рефинансиране и другите подобни мерки, предприети централните банки от ЕСЦБ в подкрепа на финансирането на кредитните институции
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the use and benefits of longer-term refinancing operations and similar funding support measures provided by ESCB central banks to credit institutions
Дата на документа: 12/07/2016
№ на документ: COM(2016) 455
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове