Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Мониторинг върху прилагането на правото на Европейския съюз Годишен доклад за 2015 г. - {SWD(2016) 230 final}{SWD(2016) 231 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Monitoring the application of European Union law 2015 Annual Report - {SWD(2016) 230 final}{SWD(2016) 231 final}
Дата на документа: 15/07/2016
№ на документ: COM(2016) 463
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове