Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Напредък на държавите членки към достигане на равнища на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Progress by Member States in reaching cost-optimal levels of minimum energy performance requirements
Дата на документа: 29/07/2016
№ на документ: COM(2016) 464
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове