Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска статистика на туризма
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism
Дата на документа: 29/07/2016
№ на документ: COM(2016) 489
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове