Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за налагане на глоба на Испания за непредприемане на ефективни действия за преодоляване на прекомерния дефицит
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION imposing a fine on Spain for failure to take effective action to address an excessive deficit
Дата на документа: 27/07/2016
№ на документ: COM(2016) 517
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове