Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отправяне на предизвестие към Португалия за предприемане на преценените за необходими мерки за намаляване на дефицита с цел преодоляване на положението на прекомерен дефицит - {SWD(2016) 264 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION giving notice to Portugal to take measures for the deficit reduction judged necessary in order to remedy the situation of excessive deficit - {SWD(2016) 264 final}
Дата на документа: 27/07/2016
№ на документ: COM(2016) 520
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове