Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за налагане на глоба на Португалия за това, че не е предприела ефективни действия за коригиране на прекомерен дефицит
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION imposing a fine on Portugal for failure to take effective action to address an excessive deficit
Дата на документа: 27/07/2016
№ на документ: COM(2016) 519
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове