Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на ЕС на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing on behalf of the EU of the Agreement establishing the EU-LAC International Foundation
Дата на документа: 14/07/2016
№ на документ: JOIN(2016) 32
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове