Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Оценка на правилата за възнагражденията по Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013 - {SWD(2016) 265 final}{SWD(2016) 266 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Assessment of the remuneration rules under Directive 2013/36/EU and Regulation (EU) No 575/2013 - {SWD(2016) 265 final}{SWD(2016) 266 final}
Дата на документа: 28/07/2016
№ на документ: COM(2016) 510
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове