Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно оценката на прилагането на Решение № 406/2009/ЕO съгласно член 14 от него - {SWD(2016) 251 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on evaluating the implementation of Decision No. 406/2009/EC pursuant to its Article 14 - {SWD(2016) 251 final}
Дата на документа: 20/07/2016
№ на документ: COM(2016) 483
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове