Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение 2014/170/ЕС, с което Република Гвинея да бъде заличена от списъка на несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending implementing Decision 2014/170/EU to remove the Republic of Guinea from the list of non-cooperating third countries in fighting IUU fishing List of non-cooperating third countries in fighting Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing
Дата на документа: 13/07/2016
№ на документ: COM(2016) 459
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове