Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Дванадесети доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. и последиците от това прилагане за периода от 1 януари—31 декември 2015 г. - {SWD(2016) 281 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL - Twelfth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2015 - {SWD(2013) 281 final}
Дата на документа: 04/08/2016
№ на документ: COM(2016) 494
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове