Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Малайзия
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and the Government of Malaysia
Дата на документа: 04/08/2016
№ на документ: JOIN(2016) 38
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове