Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Съобщение относно по-нататъшни мерки за увеличаване на прозрачността и за борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци
Заглавие на английски:
Дата на документа: 05/07/2016
№ на документ: COM(2016) 451
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове