Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад за напредъка при изпълнението на стратегията и плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците - {SWD(2016) 242 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Progress Report on the implementation of the EU Strategy and Action Plan for customs risk management - {SWD(2016) 242 final}
Дата на документа: 19/07/2016
№ на документ: COM(2016) 476
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове