Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета за приемането на предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от публичния сектор
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies
Дата на документа: 19/07/2016
№ на документ: COM(2016) 484
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове