Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно ползването на услугите на договорно нает персонал през 2014 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the use of contract staff in 2014
Дата на документа: 09/08/2016
№ на документ: COM(2016) 499
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове