Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Годишен доклад за 2015 г. относно борбата с измамите - {SWD(2016) 234 final}{SWD(2016) 235 final}{SWD(2016) 236 final}{SWD(2016) 237 final}{SWD(2016) 238 final}{SWD(2016) 239 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2015 - Annual Report - {SWD(2016) 234 final}{SWD(2016) 235 final}{SWD(2016) 236 final}{SWD(2016) 237 final}{SWD(2016) 238 final}{SWD(2016) 239 final}
Дата на документа: 14/07/2016
№ на документ: COM(2016) 472
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове