Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Съюза и временно прилагане на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and the Government of the Republic of the Philippines on certain aspects of air servicesapplication of the Agreement between the European Union and the Government of the Republic of the Philippines on certain aspects of air services
Дата на документа: 27/05/2016
№ на документ: COM(2016) 302
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове