Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки - {SWD(2016) 166 final} {SWD(2016) 167 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cross-border parcel delivery services - {SWD(2016) 166 final}{SWD(2016) 167 final}
Дата на документа: 25/05/2016
№ на документ: COM(2016) 285
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове