Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Кипър за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Кипър за 2016 г.
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2016 national reform programme of Cyprus and delivering a Council opinion on the 2016 stability programme of Cyprus
Дата на документа: 18/05/2016
№ на документ: COM(2016) 333
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове