Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Отговори на държавите членки по годишния доклад на Европейската сметна палата за 2014 г. - {SWD(2016) 48 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Member States' Replies to the European Court of Auditors' 2014 Annual Report - {SWD(2016) 48 final}
Дата на документа: 26/02/2016
№ на документ: COM(2016) 112
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове