Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход, по отношение на молбата на Грузия да стане договаряща страна по същата конвенция
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the request of Georgia to become a Contracting Party to that Convention
Дата на документа: 24/05/2016
№ на документ: COM(2016) 282
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове