Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА на Делегиран регламент (ЕС) С(2015) 4394 final на Комисията от 1 юли 2015 година относно класифицирането на експлоатационните показатели за реагирането спрямо огън на строителните материали, в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: CORRIGENDUM to Commission Delegated Regulation (EU) No C(2015)4394 final of 1 July 2015 on the classification of the reaction to fire performance of construction products pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 26/02/2016
№ на документ: C(2016) 1151
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове