Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and Tuvalu on the short-stay visa waiver
Дата на документа: 08/04/2016
№ на документ: COM(2016) 191
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове