Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ ЗА 2015 г.
Заглавие на английски:
Дата на документа: 15/07/2016
№ на документ: COM(2016) 485
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове