Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията на Съюза в рамките на 54-тата сесия на Комисията от експерти по превоза на опасни товари към Междуправителствената организация за международни железопътни превози по отношение на някои изменения в притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), приложими от 1 януари 2017 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted by the Union at the 54th session of the OTIF Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) as applicable from 1 January 2017
Дата на документа: 26/02/2016
№ на документ: COM(2016) 89
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове