Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Белгия за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Белгия за 2016 г.
Заглавие на английски:
Дата на документа: 18/05/2016
№ на документ: COM(2016) 322
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове