Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за въвеждането на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2- [[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on subjecting the new psychoactive substance methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1Hindole- 3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA) to control measures
Дата на документа: 31/08/2016
№ на документ: COM(2016) 548
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове