Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2015 Г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS OF THE EUROPEAN UNION 2015
Дата на документа: 11/07/2016
№ на документ: COM(2016) 475
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове