Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов за 2017 г. и 2018 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2017 and 2018 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks
Дата на документа: 06/10/2016
№ на документ: COM(2016) 643
Вид документ: Препоръка за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове