Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Швейцария, Кралство Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Norway on the cumulation of origin between the European Union, Switzerland, the Kingdom of Norway and Turkey in the framework of the Generalised System of Preferences of the European Union
Дата на документа: 21/10/2016
№ на документ: COM(2016) 669
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове