Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Contingency Margin in 2017
Дата на документа: 17/10/2016
№ на документ: COM(2016) 678
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове