Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 В ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. - Актуализиране на прогнозните потребности за селскостопанските разходи и рибарството - Укрепване на успешните програми и инструменти за устойчив растеж - Програма за миграцията, План за външни инвестиции и сигурност - Технически корекции, свързани с агенциите и административните разходи - Увеличаване на приходите, свързани с глоби
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2017 - Updating the estimated needs for agricultural expenditure and fisheries - Enhancing successful programmes and instruments for sustainable growth - Migration agenda, external investment plan and security - Technical adjustments relating to agencies and administrative expenditure - Increase of revenue linked to fines
Дата на документа: 17/10/2016
№ на документ: COM(2016) 679
Вид документ: Бюджет
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове