Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Осми доклад на Комисията за функционирането на системата за контрол на традиционните собствени ресурси (2013–2015 г.) (член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Eighth report from the Commission on the operation of the inspection arrangements for traditional own resources (2013–2015) (Article 18(5) of Council Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 of 22 May 2000
Дата на документа: 05/10/2016
№ на документ: COM(2016) 639
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове