Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) - {SWD(2016) 341 final}{SWD(2016) 342 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) - {SWD(2016) 341 final}{SWD(2016) 342 final}
Дата на документа: 25/10/2016
№ на документ: COM(2016) 683
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове