Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Обобщен доклад за качеството на питейната вода в съюза въз основа на докладите на държавите членки за периода 2011—2013 година, предвиден в член 13, параграф 5 от Директива 98/83/ЕО
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Synthesis Report on the Quality of Drinking Water in the Union examining Member States' reports for the 2011-2013 period, foreseen under Article 13(5) of Directive 98/83/EC
Дата на документа: 20/10/2016
№ на документ: COM(2016) 666
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове