Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА: Kъм стабилна търговска политика на ЕС в полза на заетостта и растежа
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL: Towards a robust trade policy for the EU in the interest of jobs and growth
Дата на документа: 18/10/2016
№ на документ: COM(2016) 690
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове