Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2016 г. - {SWD(2016) 360 final}{SWD(2016) 361 final}{SWD(2016) 362 final}{SWD(2016) 363 final}{SWD(2016) 364 final}{SWD(2016) 365 final}{SWD(2016) 366 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - 2016 Communication on EU Enlargement Policy - {SWD(2016) 360 final}{SWD(2016) 361 final}{SWD(2016) 362 final}{SWD(2016) 363 final}{SWD(2016) 364 final}{SWD(2016) 365 final}{SWD(2016) 366 final}
Дата на документа: 09/11/2016
№ на документ: COM(2016) 715
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове