Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Republic of Chile on trade in organic products
Дата на документа: 10/10/2016
№ на документ: COM(2016) 648
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове