Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност - {SWD(2016) 399 final}{SWD(2016) 401 final}{SWD(2016) 402 final}{SWD(2016) 403 final}{SWD(2016) 404 final}{SWD(2016) 405 final}{SWD(2016) 406 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency - {SWD(2016) 399 final} {SWD(2016) 401 final}{SWD(2016) 402 final}{SWD(2016) 403 final}{SWD(2016) 404 final}{SWD(2016) 405 final}{SWD(2016) 406 final}
Дата на документа: 30/11/2016
№ на документ: COM(2016) 761
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове