Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която ЕС да заеме в Комитета за ГНСС на Европейския съюз и Швейцария, учреден със Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, в областта на Европейските програми за спътникова навигация
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position to be taken in the European Union/Switzerland GNSS Committee established by the Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the European Satellite Navigation Programmes
Дата на документа: 12/10/2016
№ на документ: COM(2016) 620
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове