Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година - {SWD(2016) 338 final}{SWD(2016) 339 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the follow-up to the discharge for the 2014 financial year - {SWD(2016) 338 final} {SWD(2016) 339 final}
Дата на документа: 17/10/2016
№ на документ: COM(2016) 674
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове