Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден съгласно Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Казахстан по отношение на условията на работа на Съвета за сътрудничество, Комитета за сътрудничество и специализираните подкомитети или други органи
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, in the Cooperation Council established under the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States and the Republic of Kazakhstan as regards the working arrangements of the Cooperation Council, the Cooperation Committee, specialised subcommittees or any other bodies
Дата на документа: 03/02/2017
№ на документ: JOIN(2017) 5
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове