Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства - {SWD(2017) 26 final}{SWD(2017) 27 final}
Заглавие на английски: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/59/EC on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers and Directive 2006/126/EC on driving licences - {SWD(2017) 26 final}{SWD(2017) 27 final}
Дата на документа: 20/02/2017
№ на документ: COM(2017) 47
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове