Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение относно приетото в Кигали изменение на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the agreement to amend the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer adopted in Kigali
Дата на документа: 02/02/2017
№ на документ: COM(2017) 51
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове