Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС — Мексико във връзка с измененията на приложение III към Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕО — Мексико от 23 март 2000 г. по отношение на определението на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EU-Mexico Joint Committee relating to amendments to Annex III to Decision No 2/2000 of the ECMexico Joint Council of 23 March 2000, concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation
Дата на документа: 08/02/2017
№ на документ: COM(2017) 64
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове