Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия - {SWD(2016) 410}{SWD(2016) 411}{SWD(2016) 412}{SWD(2016) 413}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity - {SWD(2016) 410}{SWD(2016) 411} {SWD(2016) 412}{SWD(2016) 413}
Дата на документа: 30/11/2016
№ на документ: COM(2016) 864
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове