Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC - {SWD(2016) 410}{SWD(2016) 411}{SWD(2016) 412}{SWD(2016) 413}
Дата на документа: 30/11/2016
№ на документ: COM(2016) 862
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове