Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Проекти на бюджетни планове за 2017 г.: цялостна оценка
Заглавие на английски:
Дата на документа: 16/11/2016
№ на документ: COM(2016) 730
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове